Bitten

NO*Sjarmkatten 

                       sibir

NO* Sjarmkatten Bitten


Nyfødt

3,5 uker

6,5 uker

9,5 uker

Kommet hjem til Drammen.

Copyright © All Rights Reserved:    Heidi Rogn-Sørensen, mobil: 99040753, mailadresse: heiroso@online.no