Bitten

NO*Sjarmkatten

                   sibir

NO* Sjarmkatten Bitten


Nyfødt

3,5 uker

6,5 uker

9,5 uker

Kommet hjem til Drammen.